[Kültürel Miras Muhafizlari]

muhafiz

Hakkımızda

kültürel miras

Kültürel Miras Muhafızları (Cultural Heritage Guards), ülkemizin kültürel miraslarının tanıtılması, bilinirliliğinin artması bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağlanması için çalışan gezmeyi, görmeyi ve öğrenmeyi seven bir gençlik grubudur. 

ANIT
YAPI TOPLULUĞU
SİT ALANI

Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan 18 adet varlığımızın tanıtılması için www.kulturelmiraslar.com adresi üzerinden çeşitli bilgiler vermekteyiz. Burada kültürel varlıkların çeşitleri, genel olarak bilgileri, fotoğrafları, hikayeleri gibi alanlarda bilgileri herkese açık ve ücretsiz olarak yayınlamaktayız. Kültürel mirasın dijitale aktarılarak gelecek nesillere ulaştırılması bizim için çokça önemlidir. Ayrıca ekibimiz, bu kültürel mirasların 13’ünü yerinde ziyaret etmiş ve yerelden çeşitli bilgi, fotoğraf toplayarak sitemize özel paylaşımlar da yapmıştır.

Kültür Varlıklarını Geleceğe Aktarmak, Onları Miras Alan Kuşakların Sorumluluğudur.
Kültürel Miras Muhafizlari

hedeflerimiz

vızyon

Grup olarak gelecekte 18 adet varlığımızın hepsini yerine ziyaret etmek ve tanıtımlarına katkı koymak istemekteyiz. Bu kapsamda 2020 yılında çalışmalarımıza daha fazla hız vereceğiz. Grubumuz bizimle online veya yüz yüze iletişime geçen gönüllüler ile hızla büyümektedir. Bu gönüllülerin ortak özellikleri, kültürlerarası öğrenmeye açık, ülkemizin kültürel miraslarını merak ediyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu mirasların tanıtılmasında rol almak, ülkemizin kalkınmasında da rol almak anlamına gelmektedir. Web sitemiz üzerinden mail grubumuza üye olanların sayısı şu an itibari ile 753’tür. Ayda 1 kültürel miraslar hakkında ilginç bilgiler gönderdiğimiz bu Kültürel Miras Bülten Grubumuz gün geçtikçe daha çok ilgi görmekte ve beğenilmektedir.


Bunun yanında Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki alanların sayısı da 83 olup yakında bu listedeki gittiğimiz yerlerin de bilgilerini web portalımıza aktarmaya başlayacağız. Bu sayede portal bu konuda bir başucu sitesi olman yolunda ilerleyecektir. 

Kültürel Miras Muhafızları olarak amacımız bu miraslarımızı korumak ve uluslararası boyutta tanıtmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz şu şekildedir:

-Ülkemizin kültürel mirasını dijitale aktararak gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamak

-Kültürlerarası öğrenmeyi aktif kılarak önyargıları kırmak ve empati geliştirmek

-Ülkemizin kültür turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve bu konuda çalışmalar yapmak

-Ülke gençlerinin kendi miraslarına sahip çıkmaları için farkındalık çalışmaları düzenlemek

-Ülkemizin tarihi, kültürünü çocuklar, gençler dahil olmak üzere her kesimden insana tanıtmak, sevdirmek

-Kültürel miraslar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılarak genel kültür seviyesini artırmak

-Ülkemiz adına çok büyük potansiyeli olan kültür turizminin bir istihdam kapısı olduğu bilincini oluşturmak


Bu hedefleri yerine getirmek adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 11 kişilik futbol takımı olarak tabir ettiğimiz bir çekirdek ekibimiz bulunmaktadır. Bu ekip; turizm, kültürel miras, dinlerarası diyalog, kültürlerarası öğrenme, uluslararası projeler gibi konularda aktif olarak çalışmalar yürüten gençlerdir.

Bunun yanında ekonomik, coğrafi, eğitimsel gibi zorluklarla karşı karşıya gelen imkânı kısıtlı gençler de ekibimiz içerisinde yer almaktadır. Ekip üyelerimizin profili çok geniş olup hepimizi aynı noktada ortak kültürel miraslarımız buluşturmuştur. Gelecek dönemlerde çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşıyıp, etki alanımızı geliştirmek ve kültürel miraslarımızı dünyaya tanıtmak en büyük hedeflerimiz arasındadır.